Rólunk

Óvodánk Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Tisza közvetlen közelében, Tiszabő községben található.

A településen az óvodai nevelést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda egy székhelyen és egy telephelyen látja el.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda jelenlegi székhelye  a Fő út 74. szám alatt található. 2008-ban épült, ahol négy  csoportban, összesen 104 gyermek ellátását, óvodai nevelését tudjuk biztosítani. Tornaszobája tágas és optimálisan felszerelt. A csoportszobák világosak és barátságosak. A gyermekek biztonságban, szeretetteljes légkörben töltik mindennapjaikat. 

A

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Margaréta Óvoda telephelye négy csoportos óvodának épült 1988-ban. Nyugodt, csendes zöld övezet veszi körül a nem mindennapi alakú - jurtaszerű- épületet.  Az óvoda könnyen megközelíthető, az általános iskola mellett található a Kossuth Lajos út 20 szám alatt. 2005-ben egy szükség csoportszoba kialakítására került sor, ekkor öt csoport működött az épületben. Az új óvoda átadásával a csoportok száma lecsökkent. Egy csoportból tornaszoba lett kialakítva. 2009-ben pályázat útján részben megtörtént az épület felújítása, korszerűsítése. Árnyas udvarán többségében fából készült játékok találhatók. 2014 őszétől ismét négy óvodai csoportban, összesen  100 gyermek ellátása biztosított. 2016 tavaszán az önkormányzat elkezdte az óvoda bővítését.  Jelenleg 4 csoporszoba működik az épületben, melyek összesen 99 gyermek befogadására alkalmasak.

 

Nevelőtestületünk szakképzett óvodapedagógusokból áll, akik elkötelezettek a szakmai munka és az intézményi működés színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. A nevelőmunkát 1999-től a nevelőtestület által írt Pedagógiai Program szabályozza.

Az intézmény általános feladatai:

 • az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése
 • az egészséges életmód kialakítása
 • az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
 • az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

Az intézmény sajátos feladatai:

 • Magyar nyelven folyó nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés.
 • Különleges gondozás keretében a többi gyermekkel együtt nevelhető azon sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelése, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

- enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos,

- beszédfogyatékos,

- mozgásszervi fogyatékos,

- egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek  (BTMN) ellátása.

 • Gyermekvédelem, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára óvodai fejlesztő program működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés.

 

Nevelőmunkánk alapja az elfogadás, az egyéni különbségek tiszteletben tartása. Hangsúlyozzuk, hogy a kisgyermek a játékon keresztül ismerheti meg legjobban környezetét. Eközben természetes módon vesz át beszéd- és magatartás mintákat, együttműködést sajátít el, megtanul eligazodni környezetében. Mindezt a mindennapi élet, a tevékenységek jól megszervezésével biztosítjuk. Nyugodt, családias, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtésére törekszünk, amelyben a kisgyermekeket szeretet, megbecsülés veszi körül.

 

Szeretnénk olyan kisgyermekeket nevelni, akik

 • megtanulnak együttműködni,
 • önmagukat elfogadni,
 • képesek kapcsolatot teremteni,
 • ismerik a kulturált magatartás szokásait,
 • kötődnek lakóhelyükhöz,
 • szeretik a természetet,
 • környezetükben jól tájékozódnak,
 • nyitottak, érdeklődőek.